Skip to main content

Table 2 Relevant primers for plasmid construction

From: An engineered fatty acid synthase combined with a carboxylic acid reductase enables de novo production of 1-octanol in Saccharomyces cerevisiae

Primer name Sequence 5′–3′ Amplicon
SHP35_pPGK1_for AACCCTGGCGTTACCCAACTTAATCGCCTTGCAG
CATGTTTGCAAAAAGAACAAAACTG
PGK1 promotor
CBP160_pPGK1_rev TGTTTTATATTTGTTGTAAAAAGTAGATAATTAC PGK1 promotor
CBP35_tPGM2_for AACGAATGATTTACTAATGGC PGM2 terminator
SHP36_tPGM2_rev GAAATCGGCAAAATCCCTTATAAATCAAAAGAAT
AGACAAAAAACTCGGGGTAGGTAAT
PGM2 terminator
SHP54_Ahr_for CAAAAACAAAAAGTTTTTTTAATTTTAATCAAAAA
ATGTCGATGATAAAAAGCTATGCC
Ahr ORF
SHP53_Ahr_rev ATGTAAGCGTGACATAACTAATTACATGACTCGA
GTCAAAAATCGGCTTTCAACAC
Ahr ORF
DR_Faa2 GGAAGAATGCAGGTTACAAAAAACGGATAAGAA
CAAACTTGTTTCGAAATGTACTTATGACGATTTGG
AACACATTCAAACTAGAAAAAACTTTGATGTA
Donor-DNA fragment for FAA2
deletion
CC_FAA2-rev CGTAAGGTTTCAAAATCTTCGATCATTTATCTTTC
ACTGCGGAG
Amplification of a CRISPR-Cas9
plasmid pRCCN for deletion of FAA2, reverse
CC_FAA2-fw GAAGATTTTGAAACCTTACGGTTTTAGAGCTAGAA
ATAGCAAGTTAAAATAAGG
Amplification of a CRISPR-Cas9
plasmid pRCCN for deletion of FAA2, forward
  1. The abbreviations within the primer names were used as follows: forward primer (fw) and reverse primer (rev)