Skip to main content

Table 3 Primer used for RT-PCR reactions

From: Improved lipid production via fatty acid biosynthesis and free fatty acid recycling in engineered Synechocystis sp. PCC 6803

Target gene Name Primers PCR product size (bp)
16s 16s_F 5′-AGTTCTGACGGTACCTGATGA-3′ 521
16s_R 5′-GTCAAGCCTTGGTAAGGTTAT-3′
plsX PlsX_F 5′-AAGGGGTGGTGGAAATGGAA-3′ 488
PlsX _R 5′-AAGTAGGTCCCTTCCTTCGG-3′
accA AccA_F 5′-ATGCACGGCGATCGAGGAGGT-3′ 428
AccA_R 5′-TGGAGTAGCCACGGTGTACAC-3′
aas Aas_F_RT 5′-CCCATTGAAGATGCCTGTTT-3′ 304
Aas_R _RT 5′-GTGCTGGGATAAAACGGAAA-3′
phaA PhaA_F 5′-TCAGCCGGATAGAATTGGACGAAGT-3′ 432
PhaA_R 5′-CAAACAAGTCAAAATCTGCCAGGGTT-3′
lipA LipA_F 5′-TTGGCGGAGCAAGTGAAGCAAT-3′ 379
LipA_R 5′-CATGGACCAGCACAGGCAAAAT-3′
aar Aar_F 5′-GGGAGATATTGGTAGCGCCG-3′ 394
Aar_R 5′-CCGCAAAACAGGCGAACATT-3′