Skip to main content

Table 2 Primers used in this study

From: Acceleration of cellodextrin phosphorolysis for bioelectricity generation from cellulosic biomass by integrating a synthetic two-enzyme complex into an in vitro synthetic enzymatic biosystem

Primer

Sequence (5′–3′)

Template

VF-CDP-CtDoc

acatatagtgactcttaagtttaaagttgattggaacaaggcaactgctt

pET20b-tim-ctdoc

VR-CDP-CtDoc

aagagcgacaatgaaatcattagtatacatatagaggaagaatttcaatt

IF-CDP-CtDoc

ttaactttaagaaggagatatacatatgattactaaagtaacagcgagaa

pET21c-ctcdp

IR-CDP-CtDoc

ttcgtcaacggaacaaggttagttgaaatttgaattctcagtgatataca

VF-CDP-RfDoc

acatatagtgactcttaagtttaaacccggcacaaagctcgttcctacat

pET20b-fbp-rfdoc

VR-CDP-RfDoc

The same with VR-CDP-CtDoc

IF-CDP-RfDoc

The same with IF-CDP-CtDoc

pET21c-ctcdp

IR-CDP-RfDoc

tacatccttgctcgaaacacggcccaaatttgaattctcagtgatataca

VF-PGM-CcsDoc

actgctggaagaagcactgaaaggtggtaaggtattaccaggaatccaag

pET20b-ald-ccsdoc

VR-PGM-CcsDoc

gcttccatggtttgtcaaacgggtatacatatagaggaagaatttcaatt

IF-PGM-CcsDoc

ttaactttaagaaggagatatacatatgggcaaactgtttggtaccttcg

pET20b-tkpgm

IR-PGM-CcsDoc

gaacctaaggaccattatggaatggtggaaagtcacgaagaaggtcgtca

VF-PGM-RfDoc

actgctggaagaagcactgaaaggtcccggcacaaagctcgttcctacat

pET20b-fbp-rfdoc

VR-PGM-RfDoc

The same with VR-PGM-CcsDoc

IF-PGM-RfDoc

The same with IF-PGM-CcsDoc

pET20b-tkpgm

IR-PGM-RfDoc

tacatccttgctcgaaacacggccctggaaagtcacgaagaaggtcgtca